„95 kodas“ – Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centre.

95 kodas
Maronio g. 11,
Kaunas
Profesinis mokymas
Mokytojo Gintauto paskaita
Raudondvario pl. 234
Raudondvario pl. 234, Kaunas

95 kodas„95 KODAS“| PERIODINIS | KROVINIŲ VEŽĖJAMS

95 kodas„95 KODAS“| PERIODINIS | KELEIVIŲ VEŽĖJAMS

95 kodas„95 KODAS“| PRADINIS | KROVINIŲ VEŽĖJAMS

95 kodas„95 KODAS“| PRADINIS | KELEIVIŲ VEŽĖJAMS

Siekiančius gauti profesinę kvalifikaciją „95 kodas“, kviečiame registruotis: REGISTRACIJA

„95 kodo“ kursų kainas galite rasti čia: KURSŲ KAINOS

„95 kodo“  kursai prasideda šiomis dienomis: TVARKARAŠTIS

Šiuo metu Europos Sąjungos valstybėse privalomas vairuotojų profesinis mokymas („95 kodas“). Vairuotojai savo profesines pareigas atlieka turėdami tik teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę. Siekiant, kad visų Europos Bendrijos šalių vairuotojai, tame tarpe ir Lietuvos, žinotų ir galėtų laikytis naujų reikalavimų, kurie nustatomi plečiantis kelių transporto rinkai, Europos Parlamentas ir Taryba 2003 m. liepos 15 d. priėmė direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo. Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centre organizuojami kursai, atitinkantys nurodytos direktyvos reikalavimus.

Vienas pagrindinių šios programos tikslų – gerinti vairuotojo profesinę kompetenciją, kelių eismo saugumą ir vairuotojo bei keleivių saugą. Mokymo metu besimokantieji mokosi racionalaus važiavimo saugos taisyklių, teisingai ir tvarkingai pakrauti krovinius, įgyja sveikatos, kelių eismo ir aplinkos saugos, paslaugų keleiviams ir logistikos žinių. Vairuotojas turi ne tik gerai išmanyti savo darbą, bet ir sugebėti bendrauti, analizuoti, kritiškai vertinti savo bei kitų poelgius, gebėti priimti sprendimus, būti kūrybingas.

Žemiau pateikiame dažniausiai pasitaikančius klausimus apie „95 kodą“ bei atsakymus į juos.  
Jei neturite laiko skaityti ar kyla papildomų klausimų, skambinkite 8 620 33222, 8 620 33444 arba rašykite info@95kodas.ltvisada padėsime.

95 kodas Kas yra „95 kodas“?

„95 kodas“ yra pradinė profesinė kvalifikacija arba profesinės kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams arba keleiviams vežti. Skaičius „95“ ir data, iki kurios galioja kvalifikacija, įrašomi vairuotojo pažymėjime dvyliktame stulpelyje greta atitinkamų asmens įgytų kategorijų – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

95 kodas  Kam privalomas vairuotojų profesinis mokymas „95 kodas“?

„95 kodą“ turi įgyti vairuotojai, įskaitant Lietuvos Respublikos vežėjų įdarbintus ne Europos Sąjungos piliečius, vežančius keleivius arba krovinius komerciniais tikslais atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų autotransporto priemonėmis Europos Sąjungos teritorijos keliais.

95 kodas Nuo kada „95 kodas“ yra privalomas krovinių vežėjams?

Vairuotojams, iki 2009 metų rugsėjo 10 dienos įgijusiems teisę vairuoti C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemones, reikalingi 5 dienų trukmės periodinio profesinio mokymo kursai. Žinios ir kvalifikacija atnaujinami periodinio mokymo kursuose kas 5 metus.

Vairuotojams, įgijusiems teisę vairuoti C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemones po 2009 metų rugsėjo 10 dienos, privalomi pradinės profesinės kvalifikacijos kursai, trunkantys 20 darbo dienų. Taip pat privalomas žinių ir kvalifikacijos atnaujinimas periodinio mokymo kursuose kas 5 metus.

95 kodas Nuo kada „95 kodas“ yra privalomas keleivių vežėjams?

Vairuotojams, iki 2008 metų rugsėjo 10 dienos įgijusiems teisę vairuoti D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemones, reikalingi 5 dienų trukmės periodinio profesinio mokymo kursai.

Vairuotojams, įgijusiems teisę vairuoti D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemones po 2008 metų rugsėjo 10 dienos, privalomi pradinės profesinės kvalifikacijos kursai, kurie trunka 20 dienų.  Taip pat privalomas žinių ir kvalifikacijos atnaujinimas periodinio mokymo kursuose už 5 metų.

95 kodasKam „95 kodas“ neprivalomas?

Keleivius ar krovinius vežantiems nekomerciniais tikslais, transporto priemones vairuojantiems asmeniniais tikslais, naudojantiems transporto priemones praktinio vairavimo mokymui, gelbėjimui, viešosios tvarkos palaikymui, kitų specialiųjų darbų atlikimui, vairuojantiems transporto priemones, kurių maksimalus leistinas greitis neviršija 45 km/val.

95 kodas Kiek kainuoja „95 kodo“ kursai?

Pas mus, Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centre, „trumpas 95 kodas“ (periodinio profesinio mokymo kursai ) kainuoja 350 litų vienam asmeniui. „Ilgas 95 kodas“ (pradinio profesinio mokymo kursai) kainuoja 1370 litų vienam asmeniui.

95 kodas Kokia „95 kodo“ kursų trukmė?

„Trumpas 95 kodas“ (periodinio profesinio mokymo kursai) trunka 5 darbo dienas. „Ilgas 95 kodas“ (pradinio profesinio mokymo kursai) trunka 20 darbo dienų. Artimiausių kursų datas galite rasti automokykla.lt puslapio dalyje „Tvarkaraščiai“.

95 kodas Kiek laiko galioja „95 kodas“?

5 metus. Baigiantis šiam laikotarpiui, reikia atvykti į 5 dienų trukmės kursus atnaujinti žinias ir kvalifikaciją.

95 kodas Ko reikia norint lankyti „95 kodo“ kursus?

Einant į 1 savaitės „95 kodo“ kursus (periodinio profesinio mokymo kursai), reikalingi:

  • Asmens dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  • Vairuotojo pažymėjimas;
  • Vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma.

Einant į 4 savaičių „95 kodo“ kursus (pradinio profesinio mokymo kursai), reikalingi:

  • Asmens dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  • Vairuotojo pažymėjimas;
  • Vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;
  • Spalvota nuotrauka (3×4 cm).

95 kodas Ką daryti gavus „95 kodo“ pažymėjimą?

Pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus  vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“. Ji pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduoda ar keičia vairuotojų pažymėjimus prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantį pažymėjimą, įrašo Europos  Bendrijos  kodą (95) ir profesinės kvalifikacijos galiojimo datą.

95 KODAS krovinių vežimas95 KODAS keleivių vežimas