Programos apibudinimas

Neformalaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems transporto priemonių vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba iki 2009 rugsėjo 10 d. įgiję teisę vairuoti C1 arba C kategorijų motorines transporto priemones. kurie siekia papildomai teorinių žinių reikalingų saugiai vežant krovinius.
Neformalaus mokymo programos trukmė 8 akademinės valandos. Teorijos žinių mokymo kurso metu supažindinama su reikalavimais vairuotojo elgesiui ir vežėjo reputacijai, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui ir žmonėms su kuriais tenka bendrauti, ekologišku (ekonomišku) transporto priemonės vairavimu, veiksmais, mažinančiais aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdais vežti taupiai, avarinių situacijų įvertinimu ir elgesiu susiklosčius avarinei situacijai, avarijos ataskaitų rengimu, saugiu ir racionaliu transporto priemonės vairavimu, krovinių įtvirtinimu ir iškrovimu, tvirtinimo įranga ir jos parinkimu, fizinių ir psichinių gebėjimų svarba, sveika ir subalansuota mityba, narkotinių, psichotropinių medžiagų, vaistų poveikis, nuovargio ir streso požymiais, vairuotojo darbą bei atsakomybę reglamentuojančiais teisės aktais, AETR susitarimu, ES teise darbo ir poilsio rėžimu vykdymo ir kontrolės srityje, vairuotojo ir vežėjų atsakomybe pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją CMR, tarptautinėmis sutartimis ATP, ADR ir kitais pervežimus reglamentuojančiais teisės aktais.

  • Baigus mokymą pagal šią neformalaus mokymo programą besimokantieji įgys papildomas teorinių žinių ir kompetencijas, tobulins kvalifikaciją, gebės saugiai gabenti krovinius.
  • Baigusiems mokymo kursą, įgijusiems papildomų žinių išduodamas neformalaus mokymo pažymėjimas.
  • Mokymo trukmė: 8 akademinės valandos.

Mokymo programos turinys gali būti keičiamas įmonės, siunčiančios darbuotojus i mokymą, pageidavimu.