Tvarkaraščiai ir kainos

Kaunas

Maironio g. 11; K.Baršausko g. 68
Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės ADR mokymo grupės
Grupės darbą pradeda birželio 20 d.
Mūsų mokymo centro mokiniams taikomos nuolaidos!

 • A1 kursų kaina - 99€ (40 ak.val.)
 • A2 kursų kaina - 69€ (16 ak.val.)
 • A3 kursų kaina - 69€ (12 ak.val.)
 • A4 kursų kaina - 69€ (12 ak.val.)
 • M kursų kaina - 199€ (70 ak.val.)
 • M1 kursų kaina - 165€ (54 ak.val.)
 • M2 kursų kaina - 165€ (54 ak.val.)
 • M3 kursų kaina - 165€ (68 ak.val.)
 • M4 kursų kaina - 165€ (54 ak.val.)
 • M5 kursų kaina - 165€ (54 ak.val.)
Alytus

Naujoji g. 110
Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės ADR mokymo grupės
Grupės darbą pradeda birželioi 20 d.
Mūsų mokymo centro mokiniams taikomos nuolaidos!

 •  A1 kursų kaina - 100€
 • A2 kursų kaina - 54€
 • A3 kursų kaina - 54€
 • A4 kursų kaina - 54€
 • M kursų kaina - 205€
 • M1 kursų kaina - 185€
 • M2 kursų kaina - 185€
 • M3 kursų kaina - 190€
 • M4 kursų kaina - 185€
 • M5 kursų kaina - 185€
Kaišiadorys

Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės ADR mokymo grupės
Grupės darbą pradeda: Informacija ruošiama.
Mūsų mokymo centro mokiniams taikomos nuolaidos!

 •  A1 kursų kaina - 89€
 • A2 kursų kaina - 33€
 • A3 kursų kaina - 33€
 • A4 kursų kaina - 33€
 • M kursų kaina - 179€
 • M1 kursų kaina - 135€
 • M2 kursų kaina - 135€
 • M3 kursų kaina - 135€
 • M4 kursų kaina - 135€
 • M5 kursų kaina - 135€

Ką reiškia ADR? – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR). / European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 1957/. Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis.

ADR kursai pavojinguosius krovinius vežantiems vairuotojams

 • A1 kursas | Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti bendrosios paskirties transporto priemonėmis (40 ak.val.).
 • A2 kursas | Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis (16 ak. val.).
 • A3 kursas | Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti. (12 ak. val.).
 • A4 kursas | Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti. (12 ak. val.).
 • A1 kurso periodinis mokymas.
 • A2 kurso periodinis mokymas.

Išklausę mokymo kursus vairuotojai pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu egzaminą laiko viename iš Valstybinės kelių transporto inspekcijojos prie Susisiekimo ministerijos regiono departamentų.

ADR vairuotojų kursai. Vairuotoju, pasirengusiu vežti pavojingus krovinius pagal ADR, gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, turintis atitinkamos (ne mažesnės kaip B) kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs mokymo kursus ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

ADR kursai saugos specialistams, užtikrinantiems pavojingų krovinių vežimo saugą

 • M kursas – visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. (2 sav.)
 • M1 kursas – 1 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. (2 sav.)
 • M2 kursas – 2 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. (2 sav.)
 • M3 kursas – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. (2 sav.)
 • M4 kursas – 7 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. (2 sav.)
 • M5 kursas – pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475, ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863, vežimo saugai užtikrinti. (2 sav.)

Išklausę mokymo kursus asmenys pavojingųjų krovinių vežimo specialistų egzaminą laiko viename iš Valstybinės kelių transporto inspekcijojos prie Susisiekimo ministerijos regiono departamentų.

Saugos specialistų kursai. Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo automobilių transporto saugos specialistas. Kursai skirti mokyti įmonių vadovus ar jų skiriamus saugos specialistus transportu saugą, siekiant sumažinti keliamą pavojų žmonėms, aplinkai, laikytis šią tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Šias mokymo programas gali mokytis asmenys, turintys aukštesnįjį išsilavinimą. Išankstinio profesinio pasirengimo, kvalifikacinių įgūdžių mokėjimų nereikalaujama.

Asmuo, mokymo įstaigoje išklausęs reikalingą mokymo kursą, turi nustatyta tvarka laikyti egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.