Laukiami ne tik darbdavio atsiųsti dirbantieji ar atvykusieji mokytis savo iniciatyva už asmeninius pinigus, bet ir bedarbiai su užimtumo tarnybos siuntimu. Registruoti bedarbiai gali kreitpis į savo teritorinę užimtumo tarnyba dėl galimybės mokintis pasirinktą Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centre rengiamą mokymo kursą.

  • B, C, CE, D ,D1, C+CE, C+CE+D vairuotojų mokymas.
  • Motorinių transpoto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei kvalifikacijai įgyti (95 kodas)
  • Motorinių transpoto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (95 kodas)
  • Motorinių transpoto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei kvalifikacijai įgyti (95 kodas)
  • Motorinių transpoto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (95 kodas)
  • SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko),turinčio teisę vairuoti ir dirbti TR1 kategorijos traktoriais ir teisę dirbti su žemės kasimo ir transportavimo mašinomis mokymo programa.
  • SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa I-II-III moduliai.

Užimtumo tarnyba siunčia mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas atitinkančius profesinio mokymo programos reikalavimus. Bei darbdavių reikalavimus, jei sudaroma trišalė profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartis.