Tvarkaraščiai ir kainos

Kaunas

Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės mokymo grupės.
Kursų pradžia:
B kategorija - Gruodžio 17 d.;
C, CE, D kategorijos - Gruodžio 17 d.

 • B kategorijos kursų kaina: 290€
 • B kategorijos kursų kaina: 275€ (savarankiškai pasiruošusiems teorija)
 • C kategorijos kursų kaina: 325 € (nuo 21m.)
 • C+95 kodas kursų kaina 640€
 • CE kategorijos kursų kaina: 325€ (nuo 21m.)
 • CE+95 kodas kursų kaina: 640€
 • D1 kategorijos kursų kaina: 230€ (nuo 21m.)
 • D kategorijos kursų kaina: 315 € (nuo 24m.)
 • D+95 kodas kursų kaina: 630€
 • C+CE kategorijos kursų kaina: 645€
 • C+CE+95 kodas kursų kaina 960€
 • C+D1 kategorijos kursų kaina: 550€
 • CE+D1 kategorijos kursų kaina: 550€
 • C+D kategorijos kursų kaina: 650€
 • C+CE+D kategorijos kursų kaina: 870 €
Papildomo vairavimo mokymo kaina:
 • B - 23€ (2 ak.val.); 42€ (4 val.); 57€ (6 val.)
 • C - 36€ (2 ak.val.)
 • CE, D - 36€ (2 ak.val.)
Alytus

Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės mokymo grupės.
Kursų pradžia:
B kategorija - Sausio 10 d.;
C, CE, D kategorijos - Sausio 14 d.

 • B kategorijos kursų kaina 249€, moksleiviams 235 €,
 • B kategorijos vairavimo kursas(savarankiškai pasiruošus teoriją) 235€
 • B kategorijos kursų kaina 310€(automobiliu su automatine pavarų dėže)
 • A kategorijos vairavimo mokymas  150 €,
 • C kategorijos kursų kaina 310
 • C+95 kodas kursų kaina 510€
 • CE kategorijos kursų kaina 330
 • CE+95 kodas kursų kaina  510€
 • C+CE kategorijų kursų kaina 610€
 • C+CE+95 kodas kursų kaina 900€
 • C+CE+D kategorijų kursų kaina 930€
 • D1 kategorijos kursų kaina 280€
 • D kategorijos kursų kaina 330€
 • D+95 kodas kaina 510€
Vairavimo įgūdžų tobulinimas
 • A1 kaina 28€ (2 mok.val.)
 • A kaina 28€ (2 mok.val.)
 • B kaina 20€ (2 mok.val.) mūsų centro mokiniams 19€
 • C kaina 20€ (1mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • CE kaina 20€ (1 mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • D kaina 20€ (1 mok.val.) 38€ (2mok.val.)
 • D1 kaina 22€ (1 mok. val.) 38€ (2 mok.val.)
Kaišiadorys

Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės mokymo grupės.
Kursų pradžia:
B kategorija - Gruodžio 19 d.;
C, CE, D kategorijos - Gruodžio 17 d.

 • B kategorijos kursų kaina 285€; moksleiviams 280€
 • B kategorijos kursų kaina 300€(automobiliu su automatine pavarų dėže)
 • B kategorijos vairavimo kursas(savarankiškai pasiruošus teoriją) 280€
 • C kategorijos kursų kaina 370€
 • C+95 kodas kursų kaina 610€
 • CE kategorijos kursų kaina 380€
 • C+CE kategorijų kursų kaina 730€
 • C+CE+95 kodas kursų kaina 970€
 • D1 kategorijos kursų kaina 260€
 • D kategorijos kursų kaina 380€
 • D+95 kodas kaina 620€
Vairavimo įgūdžų tobulinimas
 • A1 kaina 28€ (2 mok.val.)
 • A kaina 31€ (2 mok.val.)
 • B kaina 22€ (2 mok.val.)
 • C kaina 22€ (1mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • CE kaina 22€ (1 mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • D kaina 22€ (1 mok.val.) 38€ (2mok.val.)
 • D1 kaina 22€ (1 mok. val.) 38€ (2 mok.val.)
Jonava

Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės mokymo grupės.
Kursų pradžia:
B kategorija - Sausio 07 d. nuo 16 val;
C, CE, D kategorijos - Gruodžio 17 d.

 • B kategorijos kursų kaina 270€
 • B kategorijos kursų kaina 290€(automobiliu su automatine pavarų dėže)
 • B kategorijos vairavimo kursas 250€(savarankiškai pasiruošus teoriją)
 • C kategorijos kursų kaina 290€
 • C+95 kodas kursų kaina 550€
 • CE kategorijos kursų kaina 290€
 • C+CE kategorijų kursų kaina 580€
 • C+CE+D kategorijų kursų kaina 870€
 • C+CE+D kategorijų kursų kaina 870€
 • C+CE+95 kodas kursų kaina 840€
 • D1 kategorijos kursų kaina 260€
 • D kategorijos kursų kaina 290€
 • D+95 kodas kaina 550€
Vairavimo įgūdžų tobulinimas
 • A1 kaina 28€ (2 mok.val.)
 • A kaina 31€ (2 mok.val.)
 • B kaina 22€ (2 mok.val.)
 • C kaina 22€ (1mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • CE kaina 22€ (1 mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • D kaina 22€ (1 mok.val.) 38€ (2mok.val.)
 • D1 kaina 22€ (1 mok. val.) 38€ (2 mok.val.)
Lazdijai

Formuojamos rytinės, pietinės ir vakarinės mokymo grupės.
Kursų pradžia:
B kategorija - Gruodžio 20 d.;
C, CE, D kategorijos - Sausio 14 d.

 • B kategorijos kursų kaina 320€, moksleiviams 300 .
 • B kategorijos kursų kaina 340(automobiliu su automatine pavarų dėže)
 • B kategorijos vairavimo kursas 300(savarankiškai pasiruošus teoriją)
 • C kategorijos kursų kaina 380
 • C+95 kodas kursų kaina 660
 • CE kategorijos kursų kaina 380
 • C+CE kategorijų kursų kaina 740
 • C+CE+D kategorijų kursų kaina 870€
 • C+CE+95 kodas kursų kaina 1020€ 
 • D kategorijos kursų kaina 400€
 • D+95 kodas kaina 690€
Vairavimo įgūdžų tobulinimas
 • B kaina 20€ (2 mok.val.), mūsų centro mokiniams 19€
 • C kaina 20€ (1mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • CE kaina 20€ (1 mok.val.) 38€ (2 mok.val.)
 • D kaina 20€ (1 mok.val.) 38€ (2mok.val.
Vairavimo kursai

A1 kategorija – motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3 , galia neviršija 11kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW. (minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.)
Asmenims, siekiantiems įgyti teisę vairuoti A1 kat. transporto priemones, teorija galima ruoštis savarankiškai.

A kategorija – triračiai, kurių galia didesnė kaip 15kW ir motociklai.
Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dviejų metų A2 kategorijos transpoto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dviejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims.
Asmenims, turintiems teisę vairuoti B kat. transporto priemones, siekiant įgyti teisę vairuoti A kat. transporto priemones, teorijos egzaminui galima ruoštis savarankiškai. Į A kategorijos kursus registruotis ir juos baigti leidžiama ne jaunesniems kaip 24 metų asmenims.

B kategorija – transporto priemonės, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500kg ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šios transporto priemonės taip pat gali būti sujungtos su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4250 kg; šios kategorijos transporto priemonės ir priekabos, kurios leidžiamoji masė didesnės kaip 3500kg., leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą VĮ Regitra .

BE kategorija – B kategorijos transporto priemonės ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.

C kategorija – transporto priemonės, kurios nepriskiriamos D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos transpotro priemonės gali būti sujungtos su priekabomis, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg.

CE kategorija – C kategorijos transporto priemonių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnis kaip 750 kg., junginiai.

D1 kategorija – transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neskaitant vairuotojo, ir kurios ne ilgsnės kaip 8 metrai; šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekabomis, kurių leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

D kategorija – transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios daidžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750kg.

Mūsų mokymo centro mokiniai turi galimybę spręsti KET testus nuotoliniu būdu!
Mūsų mokiniams, baigusiems C, CE, D, DE kategorijos kursus, taikome ypatingas nuolaidas pradinei profesinei kvalifikacijai (95kodas) įgyti!
Mokomosios transporto priemonės tokios, kaip VĮ Regitra!